شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

تشنه...

+ *ششمين* روز از ماه رمضان... اين عدد ميلرزاند *دلم* را... اين افطار بيشتر از هميشه... امروز سلام ميدهم به ياد *شش ماهه ات ارباب*... به ياد *شش گوشه ات*... به ياد *محرابي* که دور افتاده ام از او اين روزها... *السلام علي الحسين عليه السلام* *و علي علي ابن الحسين عليه السلام* *و علي اولاد الحسين عليه السلام* *و علي اصحاب الحسين عليه السلام* التماس دعا....
*ياس*
94/4/7
حاجت روا انشاء الله
السلام علي الحسين عليه السلام و علي علي ابن الحسين عليه السلام و علي اولاد الحسين عليه السلام و علي اصحاب الحسين عليه السلام
تشنه...
@};- @};- @};-
السلام علي الحسين و علي علي ابن الحسين و علي اولاد الحسين و علي اصحاب الحسين - نهانخانه جان*
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top