شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

تشنه...

+ دِ لَ م امشبـــ *فقط* شما را ميخواهد.... و نه هيچ آرام ديگر را.... يا *قتيل العبرات*... اشک هايم براي شما... *آرامم باش*...
سبحان.
ـــــــــــــــــ
تشنه...
سفره دار کرمي...سايه ي سرمي...مهربون تر از مادرمي...
* کميل *
بابي انت و امي يا ثارالله ...
تشنه...
:'( @};-
* سميه *
اشک هايم براي شما... آرامم باش...
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top