شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

تشنه...

به به، آفرين بر شما. تقبل الله ان شا الله.
❀نياز
سلام تشنه ، زيارت قبول
تشنه...
جناب مهندس ممنون...قبول حق...
تشنه...
سلام نياز...قبول حق ان شا الله...
سلام عليکم، انشاالله روزي هر سالتان باشد
سلام . زيارت قبول . توفيقاتتون افزون - کربلا 5
تشنه...
جناب خون شهدا سلام...ان شا الله به همچنين...
تشنه...
جناب کربلا و استاد يا سيدالکريم قبول حق ان شا الله...ممنون
الان اين قبول حق يعني چي ؟؟ يعني قبول ناحق هم داريم؟؟ :)
تشنه...
بلههه داريم :)مثلا اگه خودم تنهايي قبول کنم يا شما قبول کنيد که نميشه:)خدا بايد قبول کنهB-)
يعني قبول اولي که ما جوونها ميگيم دعا براي قبول ِ غير از حضرت حق هست؟؟ بعد قبول حق که توسط خود شخص گفته ميشه قبول حق؟؟ ميشه آيا؟؟ مردم ايران؛ داريم؟؟
تشنه...
قبول حق گفتن ما مکمل قبول باشه جوون هاس:)در جواب قبول باشه چي بگيم پس؟بايد تاييد و تکميلش کنيم ديگه!نه؟اصن سوال بعد لطفا:)
هيچي قبول حق گفتن يک غلط مشهوره :) جناب فاطمي نيا هم چنين مطلبي مي گفتن @};- بهتره بشون چيز ديگه اي بگيم مثلا *متشکرم.. ان شاءالله قسمت شما شه* @};-
تشنه...
عه واقعا؟؟چشم ازين به بعد ميگيم@};- @};- ممنون از تذکرتون استاد@};-
:) پس دوستان ميريم ضبط دوباره؛ نور دوربين صدا همه آماده ي ضبط 3 دو يک : * سلام* زيارت قبول . توفيقاتتون افزون - کربلا 5
تشنه...
خب بزاريد آماده بشيم...خب آماده ايم:)....سلام مچکر ان شا الله قسمت خودتون@};-
سلام زيارت قبول
:) حالا زيارت آقا ؛ قسمته يا همت؟؟
سلام تشنه بانو زيارت قبول@};-
سلام استاد تشنه زيارت قبول @};- از ستون 121 چه خبر؟
دلآرام
سلام، از ستون 14 چه خبر؟ - ربيع القلوب
تشنه...
جناب عليرضا خان سلام مچکر ان شا الله قسمت خودتون
تشنه...
استاد يا سيذ الکريم گزينه 3:)يني هردو
تشنه...
سلام خلنوم عبرات مچکر ان شا الله قسمت خودتون@};-
تشنه...
سلاممم استاد ربيع ممنون ان شا الله قسمت خودتون بشه...ستون 121 خوب بود کلي بهتون سلام رسوند
تشنه...
سلام دلارام ستون 14 ام خوب بود سلام رسوند
دلآرام
پَ چرا به شهيده کلي سلام رسونده، به ما فقط سلام رسونده؟ :(
الحسود چي؟ :)
تشنه...
آخه من مجال ندادم...چون14 اولش بود منم تند تند بهش سلام ميدادم نشد زياد سلام برسونه
دلآرام
'شهيده' هيچي x-(
دلآرام
آهااا پَ اونم تن تن جواب مي‌داده، ولي شما ديگه زود رد شدين...
تشنه...
بله ديگه وگرنه ما رد شديم هنو صداش ميومد
دلآرام
خو خدا رو شکر... خيليم خوب
* کميل *
آخي عمود يک :)
تشنه...
خداروشکر@};-
تشنه...
جناب کميل ان شا الله دوباره قستتون بشه ببينيد عمود يک و
* کميل *
انشالله ، ناگفته نمونه ما هر چي گشتيم تو کربلا حاج آقا پناهيان رو نيافتيم ! عوضش هر کس رو که بخواين ديديم !
تشنه...
عه!واقعا؟؟ما که همش ميديديمشون...توي راه مخصوصا سخنراني هايي که ميکردن خيلي عالي بود...
* کميل *
يا حاج آقا اينا خيلي عقب بودن يا خيلي جلو بودن که نديديمشون
تشنه...
عمودايي که قرار ميزاشتن و اگه ميپرسيدين بهشون ميرسيدين...
اصلن برنامه ريزيشون خوب نبود ي بار خيلييييييييييييييي زياد بود عموداشون ي بار خيلييييييييييييييي کم:| منم اصن نديدم
* کميل *
ما شب اول 500 تا رفتيم ، شب دوم 1250 ، فکر کنم جلو بوديم که ايشون رو زيارت نکرديم
بله جناب کميل جلوتر بوديم ماها
تشنه...
نه برنامه ريزيشون برا من خوب بود من به همش رسيدم...روز اول 171 ظهر روز دوم 721 ظهر روز سوم 1095 ظهر....
تشنه...
چه عجله اي بود انقد بدو بدو رفتين:)
با سر ميرفتيم براي وصال يار...
تشنه...
قبول باشه ان شا الله...
* کميل *
با سر ميرفتيم براي وصال يار... - ساقي رضوان
تشنه...
قبول باشه ان شا الله... - شما
❀نياز
تشنه آقاي سيدالكريم گفتن متشكرم نه مچكرم آآآ !! حرفات زيرذره بين رفته دقت كن :‌)
تازه جواب قسمت وهمت رو هم ماس مالي کردن :)
❀نياز
آره آقاي سيدالكريم،متوجه شدم ، ايندفه رو ببخشيد درساشو خوب نخونده :‌) حالا تشنه يه تسبيح تربت نداري تو كيفت بدي به ما ؟! يا اون بلائي كه سر ِ مجنون اومد تكرار بشه ؟؟؟:‌)
خوردن به اين ميله ها ؟ :)
❀نياز
نه اقاي سيدالكريم ، از ازل هم همينطور بود :‌)ميله بي تخصيره
تشنه...
نياز مهم مفهومشه که يکيه:)....
تشنه...
ما که خيلي شفاف جواب داديم که:-o
تشنه...
الان تسبيح شيشه اي مده:)
❀نياز
كي گفته يكيه ؟! خيلي فرق داره ؟! :‌) مُد ؟! دكتر تشنه از شما بعيده ؟ منو و مُد ؟؟ :‌)‌تِسبيحه بده بياد
تشنه...
نه تو لغت نامه ما يکيه:)...عه پس با مد مخالفي؟يادم ميمونهB-) ...بايد بياي ديدنم خونمون بعدش بهت تسبيح بدم:)
❀نياز
ئه ئه كبلائي ! يادم ميمونه مچكريم ميگي :‌) باشه موز دوس ميداري برات بيارم ؟! دكتر دستمزد ما رو كي ميدين پس؟
تشنه...
ليمو شيرين بيار بي زحمت:)...دستمزد و ريختيم به حساب آخرتتون..
*سحربانو*
سلامممم.. زيارت قبولل:)
تشنه...
سلامم مچکر ان شا الله قسمت شما:)
اميد...
سلام...زيارت قبول.
تشنه...
سلام...مچکر ان شا الله قسمت شما...
@};-
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top