شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

تشنه...

+ [پيامک] زمزم خود *زهرا*يي... محرم دل *مولايي*... مرهم همه دردايي... *يارضا چقد آقايي*.....
هايدي
96/6/31
محمود كريمي: )
تشنه...
جناب گلرخي شماهم بله؟
: )پايه كاراي محمود خودشون رو لو ميدن ديگه: )
تشنه...
:)بله ديگه:)
ديدم باز قسمت آقايون شيريني ها نبودا: دي
تشنه...
قسمت خانومام نبود!!!!ولي خدام ميگفتن اشتباهي همه رو دادن آقايون!!حالا چون تو حياط بودين بايد همه شيرينيارو ميخوردين؟؟اين درسته؟؟
:-/ حالا ما چون سر به زير هستيم فك كردين حواسمون نيس؟!: )
ص . حيدري
تقبل الله:)
تشنه...
همون ديگه فک ميکنين چون سرتون به زيره ما نديديم يواشکي داشتين شيريني ميخوردين؟؟ولي واقعا امشب شيريني ندادن به خانوما!
تشنه...
ممنون صديقه:)
بله: )ما حواسمون هست خلاصه: ).....
تشنه...
بله حواس ما بيشتر هست ولي!
برا همين شيريني ها رو .... : دي
تشنه...
بله شيريني هارو فرستاديم مردونه تا اخلاص مردونه رو بسنجيم!
تشنه...
:)
نميدونين ما چه عذابي كشيديم كه!بيرون بوي كبابي ميومد كه اصن يه وعضي: )
تشنه...
يني با خوردن اونهمهههه شيريني هنوز جا براي کباب داشتين؟؟؟
: دي...براي كباب هميشه جا هس: )
ا ت خ ل
تشنه...
به اين ميگن اعتراف گرفتن:)...ببخشين يه سوال خيلي ذهن منو درگير کرد امشب..آقايون صداشون خيلي بلند بود؟يني بيرون امامزاده هم ميرفت؟
اصن تو نبوديم كه!همه بيرون نشستن: )..http://www.mashreghnews.ir/fa/news/249403/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
تشنه...
همون بيرون تو حياط که بودين و ميگم...صداتون تو خيابونم ميرفت؟؟
بله.ميرفت: )
تشنه...
:-o بيچاره مردم تو خيابون...آدماي تو خونه ها...فکر اينجاشو نکرده بودن چرا؟؟
نميدونم.منم ديشب به اين قضيه فكر كردم اما صداش خيلي بلند نبود.توي فضاي باز صدا خيلي دور نميشه
تشنه...
خداکنه اينجوري باشه...
يارضا چقد آقايي.....@};-
تشنه...
@};-
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top