شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

تشنه...

+ همايش هنري پارسي بلاگ... جاداره تشکر کنم از زحمات خانوم سادات موسوي که اين همايش و برپا کردن... از نگين خانوم،حنا خانوم،غزل صداقت،زهرا*، و همه کسايي که زحمت کشيدن : ) و از همه مهمتر تشکر ميکنم از طراح اين کارت...چون خيلي قشنگ طراحي کردن...:)
اه، شما هم اونجا بودين؟ چه جالب؟ منم بودم :دي . طراح اين کار يکي از بچه ها بود که شب آخر اين کارت رو طراحي کرده بود..... دستشون درد نکنه.... اين مراسم کمي زود و با عجله برگزار شد.... بايد بعد ماه مبارک برگزار مي شد که عده ي بيشتري بيان و مراسم بهتر مي شد..... اما در کل *خانم سادات موسوي مچکريم*
چه جالب، منم بودم:دي
وستا
چه جالب، منم نبودم :دي
چه جالب، منم نبودم:دي - وستا
چه جالب، ماهم نبيديم:) - وستا - مهسا خانوم
و البته طراح کارت چقدرررررررررررر(دارين ذوق زده ميشين ها)ررررررررررررررررررر *کم* زحمت کشيدن..افرين @};-
چه جالب، من هم نبودم:D - وستا - مهسا خانوم - ياسيدالکريم
تشنه بانو اساسي خوش گذشته هااا ما هم تشکر ميکنيم:)
ي کارت نصيبمون شد :دي
تشنه...
بله ديگه مام بوديم:)
تشنه...
جناب يا سيد الکريم قدر دان باشيد:)همينم ممکن بود ندن بهمون:)
تشنه...
نسيم بله خيلي خوش گذشت:)
تشنه...
ساقي خداروشکر همون و دادن:دي
اوهوم اوهوم هيييييييييييييييع گوشي:( :دي
تشنه...
ههههيعععع باز تو تا لحظات آخر اميد داشتي برا جاييزه ما همون اول اميدمون نا اميدشد:دي
جايزه بهتر ازين ک ي مامان مهربون دارا شدي؟:دي
تشنه...
پس توام جاييزتو گرفتي ديگه با وجود يه دختر گل يه فرزند صالح:دي
ي نون خور اضافي اخه جايزس؟:دددددددددددي
تشنه...
خوبه يه ذره نون به ما دادي حالا:ديعوضش مام به تو نوشابه داديم:دي
نه ما مي خواهيم قدرندان باشيم B-) :)
گفتم بيا ببر ک! ضرر داره اصن هم خوب نيس! من برم مهمون دارم..خدافز
راستي از من اون بالا تشکر نکردي:|
تشنه...
خب باشيد:)
تشنه...
چون ضرر داره دادم بهتB-) ...چون از اون روسري سرمه ايا نداشتي ننوشتم:)...مهمون داري اونوخت الان اينجا بودي؟؟:-o خداحافظ
مگه چيه؟ همه چي حاضره:| برم سفره بندازمB-)
من بيشتر زحمتتو کشيدم يا اون روسري سورمه ايا؟:|
تشنه...
خوب شد يادم انداختي ما منتظريماااا:)....آفرررين برو سفره رو بنداز: )
تشنه...
اگه اونا نبودن که افطاري نداشتيم غذا نداشتيم ماست نداشتيم قند نداشتيم:)
چاکريم :دي واسه اين همايش من دو کيلو کم کردم...ميدونسي؟:دي
البته ما سعي مي کنيم همايش بعدي را در کلانشهر اهواز برگزار کنيم که همه کاربران بتوانند شرکت نمايند :)
تشنه...
حنا:دي...پولشو از سادات خانوم بگير:دي
تشنه...
جناب حسام:ديما نگرانيم يه وخت اونهمهه جمعيت جا نشن تو اهواز:)
کيلو چن؟:دي
تشنه...
نرخش دسم نيس:)فخط ارزون حساب کن مشتري شن:)
من اينو الان ديدم تازه:D
تشنه...
سادات:دي
باورکن:D
من هم بودم ولي کارت نداشتم :(
شما بوديد؟!؟! قم؟!؟!
*زهرا.م
کارت من دست حنا موند :/
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top