كل عناوين نوشته هاي تشنه...

تشنه...
[ شناسنامه ]
روزهايي با حال و هوايت... ...... سه شنبه 93/3/13
شب جمعه ي دلم... ...... جمعه 93/1/22
سال ِفاطمي... ...... سه شنبه 92/12/27
سفر به ديار دوست...(تصويري) ...... چهارشنبه 92/12/7
لبيک،اللهم لبيک... ...... دوشنبه 92/11/7
دختر و بابا.... ...... چهارشنبه 92/10/11
سفرنامه ي تصويري اربعين... ...... يكشنبه 92/10/8
قدم قدم تا عشق... ...... شنبه 92/10/7
اربعين دلم... ...... يكشنبه 92/9/24
دلِ ديوانه.... ...... يكشنبه 92/8/26
  ==>   ليست آرشيو شده ها