شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

تشنه...

+ [پيامک] اينجا مقابل لانه جاسوسي... سخنراني سعيد جليلي... الله اکبر... خامنه اي رهبر...
2-شخصي
احسنت به شما
جزتو
خوش به حالتون
هما بانو
الله اکبر... خامنه اي رهبر...
*آسمان*
بح بح...به جاي من سه چهار تا *مرگ بر آمريکا *بگو دلمون شاد بشه :)
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top