قرمز سبز آبي خاکستري
سخني از سخنان حكمت كه مرد مؤمن مي شنودـ و به آن عمل كند يا آن را بياموزد ـ بهتر از عبادت يك سال است . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت