قرمز سبز آبي خاکستري
همواره در پي دانش باشيد كه طلب آن واجب است . و . . . در سفر، همره و درغربت، همدم است . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت